حقوق بشر و دموکراسی؛ شاخصه های جامعه مطلوب
33 بازدید
محل نشر: فصلنامه گفتمان نو، شماره 7و 8 ، خزان و زمستان 1384.
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی