مکانیزم حقوقی مبارزه با ترور در شریعت اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی
37 بازدید
محل نشر: همايش اسلام و حقوق بشر دوستانه بين المللی، قم، پاییز 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی