مشروعیت قانون اساسی
35 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1384 - شماره 70
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی