مبانی تئوریک دموکراسی
35 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بررسی عوامل و موانع نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی