فلسفه روزه
36 بازدید
محل ارائه: شبکه تلویزیونی تمدن، برنامه بعد ازخبر
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: افغانستان
زبان : فارسی
زبان : فارسی